Девети пут продужавају рок за ревизију листе корисника који плаћају субвенционисану цену комуналних услуга.

Расправа поводом тачака Дневног реда од 28. до 30. : 28) ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРАВИМА И УСЛУГАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ, 29) ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ КАТЕГОРИЈА КОРИСНИКА КОЈИ ПЛАЋАЈУ СУБВЕНЦИОНИСАНУ ЦЕНУ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА, Настави са читањем Девети пут продужавају рок за ревизију листе корисника који плаћају субвенционисану цену комуналних услуга.

Расправа о Буџету за 2018. годину

Расправа поводом тачака Дневног реда од 2. до 7. : 2) ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОБИМУ СРЕДСТАВА ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ГРАДА И ГРАДСКИХ ОПШТИНА И УТВРЂИВАЊУ ПРИХОДА КОЈИ ПРИПАДАЈУ ГРАДУ, ОДНОСНО ГРАДСКИМ ОПШТИНАМА У 2018. години, 3) ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2018. годину, Настави са читањем Расправа о Буџету за 2018. годину

Ко ће да плати Јавним предузећима за попусте на „Сениор картице“?

Расправа поводом тачака Дневног реда од 26. до 29: 26. ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД БЕОГРАД ЗА 2016. ГОДИНУ: Настави са читањем Ко ће да плати Јавним предузећима за попусте на „Сениор картице“?

О трећем ребалансу буџета града Београда за 2017. годину.

Расправа поводом тачака Дневног реда од 3. до 9: 3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБИМУ СРЕДСТАВА ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ГРАДА И ГРАДСКИХ ОПШТИНА И УТВРЂИВАЊУ ПРИХОДА КОЈИ ПРИПАДАЈУ ГРАДУ, ОДНОСНО ГРАДСКИМ ОПШТИНАМА У 2017. ГОДИНИ. 4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2017. ГОДИНУ. Настави са читањем О трећем ребалансу буџета града Београда за 2017. годину.

Колико ће грађане Београда коштати спаљивање отпада у новој спалионици у Винчи?

Расправа поводом петнаесте тачке дневног реда: 15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА КОНАЧНИ НАЦРТ УГОВОРА О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ ГРАДА БЕОГРАДА У ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ ТРЕТМАНА И ОДЛАГАЊА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА; 41. седница, 26. септембар 2017.

Имајући у виду да је претходни говорник доста минута говорио о стварима које баш никакве везе немају са овом тачком дневног реда Настави са читањем Колико ће грађане Београда коштати спаљивање отпада у новој спалионици у Винчи?

О пљачки грађана преко надуваних рачуна за грејање и чудном планирању линија Метроа.

Обједињена расправа о тачкама 29, 30, 31. и 32. Дневног реда. 29. ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СРЕДЊОРОЧНЕ ПЛАНОВЕ ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД БЕОГРАД: Настави са читањем О пљачки грађана преко надуваних рачуна за грејање и чудном планирању линија Метроа.

О ребалансима планова пословања градских јавних предузећа за 2017.

Обједињена расправа о тачкама 27. и 28. Дневног реда. 27. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ ЈКП „ПУТЕВИ БЕОГРАДА“. 28. ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА РЕБАЛАНСЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД БЕОГРАД: ЈКП ГСП „Београд“, ЈКП „Београд пут“, ЈКП „Паркинг сервис“, ЈКП „Градска чистоћа“, ЈКП“Зеленило Београд“, ЈКП „Београдски водовод и канализација“, ЈКП „Београдске електране“, ЈКП „Градске пијаце“, ЈКП „Погребне услуге“, ЈКП „Ветерина Београд“, ЈКП „Јавно осветљење“, ЈП „Инфостан технологије“, ЈП „Градско стамбено“, ЈП „Ада Циганлија“, ЈП „Сава центар“, ЈП „Хиподром Београд“. 40. седница, 29. јун 2017.

Даме и господо одборници, ово су сад ребаланси програма пословања наших јавних предузећа за 2017. годину. Чули смо од г. Борка Милосављевића да ту има неких мањих измена. Покушаћу да и ја, врло кратко, изложим свој став. Настави са читањем О ребалансима планова пословања градских јавних предузећа за 2017.

Шта се дешава са статусом Дирекције за градско грађевинско земљиште и изградњу Београда?

Обједињена расправа о тачкама Дневног реда 15 – 18. Тачке везане за рад Дирекције за градско грађевинско земљиште и уређење Београда. 15. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА И ДОДЕЛЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.-31.12.2016. ГОДИНЕ. 16. ПРЕДЛОГ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА И ДОДЕЛЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2017. ГОДИНУ. 17. ИНФОРМАЦИЈА О ПРЕДЛОГУ МЕРА ЗА ДАЉЕ НЕСМЕТАНО ПОСЛОВАЊЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА, Ј.П. 18. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ. 40. седница, 29. јун 2017.

Даме и господо, имамо сада на Дневном реду ове четири обједињене тачке које имају везе са Градском дирекцијом за грађевинско земљиште. Настави са читањем Шта се дешава са статусом Дирекције за градско грађевинско земљиште и изградњу Београда?

Град Београд се поново задужује?

Обједињена расправа поводом шест тачака дневног реда које су у вези са буџетом града. Тачке 2. до 7. Дневног реда: 2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2016. ГОДИНУ. 3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБИМУ СРЕДСТАВА ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ГРАДА И ГРАДСКИХ ОПШТИНА И УТВРЂИВАЊУ ПРИХОДА КОЈИ ПРИПАДАЈУ ГРАДУ, ОДНОСНО ГРАДСКИМ ОПШТИНАМА У 2017. ГОДИНИ. 4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2017. ГОДИНУ. 5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА, ПРОЈЕКАТА И АКТИВНОСТИ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА У 2018. ГОДИНИ И 2019. ГОДИНИ. 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РЕСТРУКТУРИРАЊУ ЗАЈМА ПО УГОВОРУ О ЗАЈМУ СА ЕВРОПСКОМ БАНКОМ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ МОСТА ПРЕКО САВЕ ЧУКАРИЦА – НОВИ БЕОГРАД И УГОВОРА О ЗАЈМУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛА ПРОЈЕКТА УНАПРЕЂЕЊА БЕОГРАДСКОГ ЈАВНОГ ПРЕВОЗА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗАДУЖЕЊУ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ УЛИЦА КРАЉИЦЕ МАРИЈЕ, 27. МАРТА, ЏОРЏА ВАШИНГТОНА И ЦАРА ДУШАНА И ПОДЗЕМНИХ ГАРАЖА У УЛ. КНЕЗА МИЛОША. Настави са читањем Град Београд се поново задужује?

О другом, јунском Ребалансу буџета града Београда за 2017.

Обједињена расправа поводом шест тачака дневног реда које су у вези са буџетом града. Тачке 2. до 7. Дневног реда: 2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2016. ГОДИНУ. 3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБИМУ СРЕДСТАВА ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ГРАДА И ГРАДСКИХ ОПШТИНА И УТВРЂИВАЊУ ПРИХОДА КОЈИ ПРИПАДАЈУ ГРАДУ, ОДНОСНО ГРАДСКИМ ОПШТИНАМА У 2017. ГОДИНИ. 4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2017. ГОДИНУ. Настави са читањем О другом, јунском Ребалансу буџета града Београда за 2017.