Да ли се јавне комуналне мреже припремају за приватизацију?

Расправа поводом тачака Дневног реда 37. и 38. : 37) ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ МРЕЖЕ И НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ ГРАДА БЕОГРАДА ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД: – ЈКП „Београдски водовод и канализација“, – ЈКП „Градска чистоћа“, – ЈКП „Зеленило Београд“, – ЈКП „Паркинг сервис“, – ЈКП „Београд пут“ и – ЈКП „Београдске електране“, 38) ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УЛАГАЊУ НЕОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ ГРАДА БЕОГРАДА У ОСНОВНИ КАПИТАЛ ЈКП „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈA“, 43. седница, 21. децембар 2017.

Даме и господо одборници, ово је заиста веома важна тачка и једна од оних где морам да похвалим одрађени посао. Веома добро да најзад дефинишемо комуналне мреже – ко је власник мрежа, на који начин их наша јавна комунална предузећа користе. Дакле, да се то дефинише, опише у складу са Законом о јавној својни. Заиста је питање да ли ће успети све локалне самоуправе у Србији то да ураде у роковима који су дати, а вероватно ће бити и продужења тих рокова. Пре сам критиковао одређени део Градске управе за кашњење и немогућност да се у задатим роковима обави посао, а сада похваљујем. Није ни то ништа лоше. Да будемо искрени, за већину тачака ми из опозиције се нисмо јавили за дискусију, а то значи да је то, мање–више у реду. Јављамо се онда када имамо шта да кажемо. У конкретном случају имам једно питање. Нисам разумео о чему се ту ради, па бих волео да појасните. Ради се о Одлуци о давању на коришћење „Београдском водоводу и канализацији“ комуналне мреже за дистрибуцију воде. Осим водоводне и канализационе мреже, што сви знамо шта је, овде се њима даје на коришћење и Одмаралиште „Врачар“ у Врњачкој бањи, јер пише „које служи Предузећу у сврху обављања делатности за које је основано“. Претпостављам да то значи да у Одлуци у оснивању ЈКП БВК, где се набрајају све могуће делатности пише и за хотелијерство и угоститељство, бањски туризам, и сл. али мислим да то није добро решење и није у реду да се „Београдски водовод и канализација“ бави неким бањским туризмом у Врњачкој бањи. Не знам зашто се ово Одмаралиште зове „Врачар“? Коме је то раније припадало? Мислим да то треба размотрити јер имамо градско предузеће Дечија летовалиштa и одмаралишта која су градска институција, а чак и неке општине имају своја одмаралишта. Мислим да то није посао за „Београдски водовод и канализацију“, јер то одвраћа пажњу од основне делатности. Не верујем да ће они тиме и нешто зарадити. Они вероватно сами шаљу тамо своје раднике на опоравак итд., али питање је колико је то добро и одрживо решење. Мислим да за неку будућност треба размотрити да се та имовина Града која је дата комуналним предузећима, сведе на оно што заиста њима служи за њихову основну делатност. Искрено се надам да овако приљежно и добро одрађен посао, није некаква припрема за приватизацију комуналних мрежа, јер онда би се све моје похвале претвориле у своју супротност. Хвала.