Директори јавних предузећа и даље се бирају по партијским кључевима а конкурси се после промене закона намештају још лакше него икада раније.

Обједињена расправа поводом 25. и 26. тачке Дневног реда, избор директора јавних предузећа.

  1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ“, ПО СПРОВЕДЕНОМ КОНКУРСУ и
  2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА „УРБАНИСТИЧКОГ ЗАВОДА БЕОГРАД“ – ЈАВНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПРЕДУЗЕЋА. 38. седница, 20. април 2017.

Даме и господо одборници, ово је још једна одлука о избору директора јавног комуналног предузећа. То, наравно, спада у надлежност наше Скупштине, и притом имамо поново и Извештај надлежне комисије за избор директора. Манир намештања конкурса није нов, али је нов Закон о јавним предузећима. Сад је већ сасвим очигледно да је у тај Закон о јавним предузећима намерно уграђен механизам који, уместо да спречи партијско запошљавање и стриктно партијски избор директора, ради управо супротно. Дакле, поново имамо ситуацију као што смо имали и пре пар седница, када смо бирали директора Београдског водовода и канализације. Овде сада имамо опет кандидата који је већ вршилац дужности у том Предузећу, који је виђен да буде на „конкурсу изабран за директора“ и поново се дешава да, када се погледа документација коју су кандидати дали, њихове биографије, дипломе, радно искуство итд, тај в.д. директор, ваш кандидат, није најбоље оцењен, али онда иде ова друга прилика за исправку, када он има усмени разговор са Комисијом. Ту увек онај кандидат, који је вршилац дужности и који треба да буде изабран, буде боље оцењен, па тако и овај пут избија на прво место – досадашњи в.д – ваш партијски кандидат. Иста ситуација је била и када смо бирали директора Водовода и канализације. Тамо је чак било четири кандидата. Три су имала бољу оцену од њега, а он је испао први, после тог усменог разговора. Пошто сада имамо одлуку о неком новом конкурсу, предлажем да не потцењујемо овде памет одборника и грађана, да баталимо те конкурсе. Ви само предложите, изаберите ваше предвиђене кандидате, јер заиста нема смисла да се и други кандидати малтретирају, они који су објективно бољи и који су бољи по перформансама које су показали, и по искуству, и по знању и по дипломи, а онда их у неком као, разговору спустите испод за вас жељеног кандидата. Ово је, по мени, једна велика рупа, једна велика грешка у Закону о јавним предузећима, коју ви очигледно обилато користите. Мислим да то више нема никаквог смисла.