Намештање услова за избор директора Музеја

Расправа о Предлогу решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Статута Музеја афричке уметности – збирка Веде и др Здравка Печара. 20. седница, 30. јул 2015.

Имамо још један интересантан случај да се мења Статут једног градског музеја. У питању је Музеј афричке уметности. Један врло интересантан и атрактиван музеј. Мењају се само две ствари. Једна, за мене веће изненађење и интересантнија, мења се знак Музеја и сада је то митско биће  Ћивару, а раније су била два митска бића Ћивару, што видим из ранијег Статута. Значи, уместо два Ћиваруа имамо једног.

Сложићете се, то вероватно није разлог због кога ово имамо на дневном реду. Разлог је наравно, као што смо имали и у неким ранијим случајевима, промена услова за директора Предузећа. Значи, смањују се услови, олакшавају се услови, а то је члан 2. Предлога одлуке да се мења члан 35. Статута, где је раније био услов да кандидат за директора има пет година радног искуства у области културе, а најмање три године на пословима управљања организацијама и пројектима у области културе. Сада се то мења па се тражи да има само пет година радног искуства. Не каже се да је потребно да то буде у области културе него „од чега најмање три године радног стажа у области културе,информисања и образовања“.

Ово је сада врло широко постављено. Као и у неким ранијим случајевима, очигледно је да се овде услови мењају, да би се прилагодили одређеном кандидату који није могао да буде изабран, није могао ни да се пријави на конкурс, а сада ће моћи па ће бити изабран, што мислим да није  у духу онога што је најављивано као будућа политика – спуштање критеријума, мењање услова за унапред познате кандидате, намештање конкурса итд, што смо имали и код јавних предузећа.

Значи пракса се и даље наставља, па због тога ми ово нећемо подржати, односно гласаћемо против овог предлога.