Наводњавање воћњака у Гроцкој.

Расправа поводом ИНФОРМАЦИЈЕ О ЗАВРШНИМ РАДОВИМА У СИСТЕМУ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ ОБРАДИВОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА. 23. седница, 30. новембар 2015.

Ово је један добар и надасве врло користан пројекат да се изгради постројење за наводњавање воћњака у Гроцкој, да се користи вода из Дунава, да земљорадници могу ту воду да користе итд. Иначе, можда ће вас занимати информација, негде 2010. године, је та идеја заживела и то је започело и аутор уопште идеје да се ово ради на овом месту је био Захарије Трнавчевић. Дакле, човек са огромним искуством из ове области. Тако да пројекат је мало климаво ишао, крени стани, сада смо дошли у неку ситуацију да ће то вероватно ове године, ја се надам, да профункционише и да ћемо имати род који ће бити наводњаван.

Али, оно што ја желим да поставим овде као питање, што ми није сасвим јасно, јесте, да ми овде имамо практично текст једног споразума, уговора између Секретаријата и Јавног предузећа „Београдводе“, које градско предузеће, а у духу чињенице да смо ми 15. септембра на 21. седници, значи пре две седнице, усвојили Информацију са закључком да се „Београдводе“, укидају, и да се пребацују њихови послови, да ће се они уствари интегрисати у „Србијаводе“.

Значи ми овиме ово постројење које смо направили, које је део нашег градског система, пројекта који се зове Зелени прстен и не знам дал’ се од тога пројекта одустало, ми то преносимо на републички ниво. Значи, да централизујемо, тиме ће се сада бавити предузеће „Србијаводе“.

Мислим, како даље Секретаријат намерава да уопште контролише ово постројење или рад овог система? Јер је планирано његово проширење и нови објекти, када то заправо ми предајемо сада на 10 година у надлежност „Београдводама“. А ја не знам да ли ће се то десити. Али смо ми усвојили закључак по коме почиње процес укидања „Београдвода“. Јер на основу будућег закона, који ће евентуално бити донет једног дана о водама, са којим ће град Београд да изгуби ту надлежност и она ће бити централизована.

Тако да је то моје питање. Само ако може да ми се појасни, шта се дешава ако се заиста усвоји тај Закон о водама и ако заиста „Београдводе“ више не буду постојале? С ким смо ми заправо склопили овај уговор, и ко онда преузима те послове и да ли је то онда Градска надлежност или Републичка? Хвала.