Поред постојећег ЈП „Београд пут“ формира се још једно предузеће да се бави истом делатношћу – ЈП “ Путеви Београда.

Обједињена расправа поводом тачака Дневног реда 14. и 15.:

  1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПУТЕВИМА ГРАДА БЕОГРАДА,
  2. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПУТЕВИМА ГРАДА БЕОГРАДА „ПУТЕВИ БЕОГРАДА“, БЕОГРАД. 37. седница, 26. јануар 2017.

    Даме и господо градски одборници, ово је један добар пример оног Паркинсоновог закона, који смо ја и колега одборник помињали на почетку. Није Паркинсонов закон, сигуран сам да то знате, само оно о испуњавању времена. Господин Паркинсон је написао читаву књигу, у њој постоји чак једна математичка формула, математички израз како се увеличава администрација, уколико јој се допусти да она сама одлучује о свом организовању. Ја мислим да је то оно што се овде дешава. Ја сам, желећи да избегнем своје јављање за ову тачку, покушао у некој паузи да разговарам са господином Рафаиловићем. Замолио сам га да овде за говорницом, када буде говорио, разјасни ту једну дилему коју ја имам, али он није ни поменуо „Београд пут“, нити ми је разјаснио ту дилему. Он је образложио то што је припремио, тако да ја сад морам мало да проширим тему. Тема је нешто што сви овде знамо, не можемо да се правимо да не знамо, а то је да ми сада формирамо јавно предузеће, које ће да се зове „Путеви Београда“. Именујемо неког в.д. директора, управни одбор и седиште. Чиме ће се бавити то предузеће? У члану 4. пише „делатност, 42.11. – Изградња путева и аутопутева“. Ја мислим да сви ми овде знамо да овај Град већ одавно има једно врло слично јавно предузеће. Не зове се ЈП „Путеви Београда“, него се зове ЈП „Београд пут“, које се по свом оснивачком акту такође бави потпуно истом делатношћу, „42.11 – изградња путева и ауто путева“. То предузеће исто има свог директора, зове се Иван Тејић, имају своје седиште у улици Драгослава Срејовића, имају преко хиљаду запослених. Сада ми формирамо предузеће са скоро истим именом и са потпуно истом делатношћу, умножавамо га. Ја очекујем да чујем од представника предлагача детаљнији одговор и образложење овога? У том неком разговору, који сам ја са њим имао мало раније, он је покушао да ми објасни да је то тако Закон предвидео, да то тако мора. То је веома необично. Шта ћемо ако сутра испадне да закон предвиђа ове сличне близанце предузећа и за остала предузећа? Онда можемо уз ЈП „Градско зеленило“ да имамо ЈП „Зеленило градско“ и уз ЈП “Градска чистоћа“ да имамо ЈП „Чистоћа града“. Једно предузеће ће да ради, да изводи радове, а друго ће да администрира и да припрема папире за то друго предузеће које ради. Два директора, два службена возила, две секретарице, два кабинета – типичан пример беспотребног умножавања администрације и типичан пример Паркинсоновог закона. На страни 7. сам видео да је предвиђено да ми у склопу овог текста именујемо и в.д. директора, који се зове Славиша Живковић. Ту је његов матични број, који нисте баш морали да ставите, јер то није добро, али би било добро да сте ставили биографију човека, да сте ставили шта ради, шта је завршио, чиме се бави. Немојте да објављујете људима њихове матичне бројеве у јавним документима. Али, добро би било, ако некога бирамо за директора, да му објавите бар кратку радну биографију. Дакле, молио бих, или од представника предлагача, или од овде присутних представника извршних органа града, да појасне да ли је ово сада нека пракса, коју ћемо у будућности имати, да ми објасни у чему је разлика између ова два предузећа, с обзиром да им је делатност у оснивачком акту потпуно иста, да су оба јавна предузећа и да је врло мала разлика у називу. Ово ће одмах новинари да побркају, када буду јављали. Не знам шта ће рећи – „Београд пут“ се укида, формира се „Путеви Београда“, или се мења име, или већ шта? Ово је заиста тешко за разумети. Једно додатно објашњење би добродошло, да би одборници мирне душе могли да гласају за овако нешто.