Програм Чукарица 2020

Програмски принципи и правци деловања изборне листе

ДЕМОКРАТСКА ЧУКАРИЦА – ЗОРАН АЛИМПИЋ

(Демократска Странка, СДС – Борис Тадић, Нова странка, Синдикат пензионера Чукарице, Зелена еколошка партија – зелени, Народни покрет Чукарице).

за мандат Скупштине општине Чукарица у периоду 2016. до 2020.

ПРОГРАМ ЧУКАРИЦА 2020

Наш циљ је унапређење и трансформација Чукарице, како општинске управе тако и читаве општине.

Скупштина општине и управа градске опшштине Чукарица – сервис грађана Чукарице.

Чукарица – део Београда, најлепши, најорганизованији и најуређенији за живот, школовање, рад и привређивање.

Унапређење рада општинске управе

Принцип уважавања грађана – грађанин је на првом месту. Општина као сервис за грађане. Сваки грађанин који затражи пријем или пошаље допис мора да буде примљен или да му буде одговорено у најкраћем року, најдуже до 7 дана. На притужбе и питања упућене путем електронске поште одговор се мора дати у року од 24 сата.

Ревизија и реорганизација свих управних и административних процедура и поступака у општини. Учинити непотребним шетање грађана од службе до службе и од шалтера до шалтера. Придржавање строгих стандарда и процедура у раду управе и свих општинских служби у складу са системом менаџмента квалитетом ИСО 9001.

Професионализација општинске управе, раскидање са праксом страначког запошљавања, отпуштање вишкова и стварање професионалне, транспарентне, некорумпиране и стручне општинске управе, установа и предузећа који би били усмерени ка пружању максимално квалитетних услуга грађанима и привреди.

Увођење бесплатне правне помоћи за грађане из различитих области. (Грађевинске дозволе, инспекције, рад скупштина станара, итд).

Увођење пуне транспарентности у раду општине. Увођење обавезних јавних расправа и учешћа грађана у поступку припремања и усвајања програмског буџета општине Чукарица. Обавезно представљање буџета и буџетске потрошње грађанима и подношење јавних шестомесечних извештаја о извршењу буџета. Оснивање сајта по угледу на сајт владе Војводине  www.budzet.vojvodina.gov.rs  на коме се могу наћи сви подаци везани за извршење буџета од стране сваког покрајинског органа, број запослених, биографије руководилаца, финансијски и планови јавних набавки, подаци о обавезама и потраживањима АП Војводина, подаци о имовини и о свим судским поступцима где је АП Војводина странка у спору.

Увођење у потпуности функционалне и оперативне електронске управе тако да се све управне радње и активности могу обавити и од куће преко рачунара и мобилних телефона без потребе физичког долажења у зграду општине и на шалтере.

Убрзаћемо и унапредити поступке издавања грађевинских дозвола, озакоњења и легализације. Интензивираћемо борбу против бесправне градње и бесправног заузећа јавних и зелених површина. Појачаћемо рад грађевинске и комуналне инспекције, увешћемо могућност пријављивања бесправне градње и кршења комуналног реда и  и прописа путем електронских и СМС порука са обавезом хитног одговарања грађанима који шаљу притужбе и извештавањем о предузетим мерама.

Формирање општинске канцеларије за пројекте у којој би радили и волонтирали стручњаци са знањем из области писања, конкурисања и спровођења пројеката по правилима ЕУ и осталих потенцијалних донатора и финансијера пројеката. Канцеларија би у сарадњи са невладиним сектором и грађанима осмишљавала пројекте и конкурисала за средства из претприступних фондова Европске Уније и из сличних фондова и тиме привлачила средства која су на располагању спремним и стручно оспособљеним локалним самоуправама у земљама које су у процесу приступања ЕУ.

Залагаћемо се да се претерано повећање пореза на имовину (на нивоу Београда у 2013. години наплаћено је 5 милијарди динара пореза на имовину а у 2015. години чак 15 милијарди динара) умањи, односно да се врати у разумне оквире.

Месне заједнице

Реафирмисаћемо улогу месних заједница, увести месне канцеларије у којима ће грађани моћи да обављају административне послове ближе свом месту становања. Органе месних заједница бираће сами грађани.

Изградња комуналне инфраструктуре

 Иако као централна градска општина Чукарица нема у својој надлежности капиталне инвестиције у изградњи комуналне ифраструктуре инсистираћемо да се општински спискови приоритета за изградњу и асфалтирање улица, јавне расвете, водоводне и канализационе мреже, итд. поштују и да се програми и пројекти оваквих радова утврђују у транспарентној процедури уз учешће општине, месних заједница и грађана и уз организовање јавних расправа.

Мини пијаце

 Наставићемо наш ранији пројекат изградње и опремања „Мини пијаца“ које имају задатак да побољшају понуду и снабдевеност становништва у деловима општине који су удаљени од званичних градских пијаца које су у систему ЈП „Градске пијаце“.

Бесплатан Wi-fi

Увешћемо бесплатне Wi-fi мреже у школама, парковима и јавним просторима где је то технички могуће.

Мали радови

Наставићемо пре више година, у време демократске власти започету праксу општине Чукарица под називом „Мали радови“ како би смо у сарадњи са грађанима и станарима уредили неуређене просторе између зграда, пешачке стазе, степеништа, поставили рампе за инвалиде и колица, направили гелендере и ограде, итд.

Култура

Унапређивање културног живота на општини, организовање концерата на отвореном у сарадњи са музичком школом „Ватрослав Лисински“ и музичарима који станују на Чукарици уз унапређење и побољшање рада Културног центра „Чукарица“ и Галерије 73 који ће постати места окупљања уметника, стваралаца и публике и који ће добити професионалну уместо нестручне и страначке управе.

Здравство и особе са инвалидитетом

Здравље грађана је један од приоритета добре локалне самоуправе. Унапређење сарадње општине са Домом здравља „Др. Симо Милошевић“ као установом примарне здравствене заштите на општини Чукарица. Залагаћемо се за увођење више пунктова за пружање здравствених услуга грађанима и за продужење радног времена Дома здравља.

Посебну пажњу посветићемо особама са инвалидитетом. Сарадњом са невладиним организацијама које окупљају ОСИ и баве се решавањем њихових проблема подржаваћемо све добре пројекте који доприносе бољој инклузији и побољшању услова живота наших суграђана.

Старији и пензионери

Унапредићемо бригу о најстаријим суграђанима. Увешћемо службу геронто – домаћица, организовати беплатне додатне лекарске помоћи (систематски прегледи и саветовалишта), организовати излете и дружења, позоришне и биоскопске представе, итд.

Залагаћемо се да се поништи неуставна и штетна одлука о смањењу пензија која је умањила ионако већ низак стандард и отежала ионако тежак живот наших пензионера. Тражићемо да се по укидању неуставне одлуке пензионерима врате и надокнаде отета примања.

Деца и млади

Деца ће бити у посебном фокусу пажње градске општине Чукарица, планирамо увођење општинских беби пакета и разних програма и пројеката који ће имати за циљ подстицање рађања и помоћ породицама са малом децом. Посветићемо се увођењу и побољшању исхране деце у школама. Обратићемо пажњу на начин како се спроводи инклузија у школама и вртићима.

Унапређење безбедности у школама, увођење видео надзора у свим школама, обдаништима и на местима где се окупљају млади и где постоје ризичне ситуације.

Уз помоћ донатора и из буџета спроводићемо акције поделе рачунара свим ученицима основних школа по угледу на неке централне градске општине.

Формираћемо општинску фондацију за младе таленте. Фондација ће помагати талентованим ученицима са Чукарице да добију стипендије и да искористе, унапреде и усаврше своја знања и таленте.

Кроз активности Канцеларије за младе омогућићемо омладини програме и места за додатно учење, дружење, волонтерски и хуманитарни рад, креативне радионице, забаву, бављење спортом, музиком и уметношћу.

Социјална заштита

Један од наших приоритета биће особе у стању социјалне потребе. Установљавање тачне евиденције свих угрожених особа, деце без социјалног старања и без родитеља и организовање хуманитарних акција и помагање како преко општинског буџета тако и уз сарадњу са невладиним и хуманитарним организацијама. Блиска сарадња и кординација са Центром за социјални рад и Црвеним крстом. Залагање за поновно увођење свих у последње две године укинутих и умањених социјалних права грађана. (Помоћ пензионерима са најмањим примањима, помоћ за труднице и породиље, попусти на рачуне за комуналне услуге, итд).

Унапређење положаја жена

Општина Чукарица ће посветити посебну пажњу унапређењу положаја жена.  Предвидећемо у буџету средства за помоћ и сарадњу са грађанским удружењима и институцијама које се баве помагањем жртвама насиља у оквиру којих је и психолошка и правна помоћ.

Роми

Роми као најугроженија и најосетљивија популација добиће посебну подршку од општине Чукарица и њених органа. Покренућемо програме и пројекте намењене бољем укључивању, економском оснаживању, школовању и стамбеном збрињавању припадника Ромског народа.

Сарадња са организацијама

Поново ће бити успостављена сарадња општине са организацијама и удружењима која имају дугогодишњу традицију и посебну улогу у друштву као што су Црвени крст, Савез спортова, Извиђачи, Добровољна ватрогасна друштва, Субнор и удружења ветерана из ратова деведесетих година, завичајна удружења попут удружења Чукаричана, Жарковаца, итд.

Сарадња са верским заједницама

Наставићемо и обновити традиционално добру сарадњу општине Чукарица са црквама и верским заједницама на нашој општини. Посебно са Српском православном црквом као најзаступљенијом конфесијом али и са другим верским заједницама које су присутне на Чукарици као што су Католичка и Адвентистичка црква и Исламска и Јеврејска заједница. Поред  раније обновљених традиција обележавања општинске Славе и Богојављања на Савском језеру наставићемо да обнављамо и унапређујемо посебна обележја нематеријалне културе, историје и традиције Чукарице негујући посебност и разноврсност наших обичаја.

Спорт

Бављење спортом је један од предуслова здравља становништва.Чукарица је општина испуњена просторима и објектима спортске намене. Израдићемо Програм развоја спорта на општини којим ће бити предвиђене активности и мере за омасовљење, појефтињење, олакшавање и омогућавање бављења спортом за све грађане. Посебну пажњу посветићемо школском спорту и спорту за најмлађе, као и рекреативном спорту али и спортским организацијама и клубовима који окупљају велики број спортиста и рекреативаца. Наставићемо раније започету изградњу теретана на отвореном и изградњу и уређење јавних спортских терена и игралишта који ће бити доступни свим грађанима.

Обнављање радова на гасификацији и топлификацији

Предузећемо активности да се убрза и настави поступак топлификације, односно ширења топловодне мреже на територији општине. Изградња и ширење гасоводне мреже у последњих двадесетак година учинило је општину Чукарица једном од највише гасификованих општина у Србији али је тај процес практично заустављен. Радићемо на наставку процеса гасификације и на довођењу гасовода у насеља и у делове општине у које гас, као еколошки најпогодније и економски најисплатљивије гориво, још није стигао.

Ширење и изградња канализационе мреже

Радићемо на наставку радова на ширењу канализационе мреже да би до 2020. године сви делови општине били покривени канализационим системима. Посебно је значајно отпочети радове на изградњи Остружничког канализационог система који ће омогућити решавање проблема одвођења отпадних вода из дела Сремчице и из насеља Велика Моштаница, Остружница, Умка, Руцка и Пећани.

У међувремену, иницираћемо да се смањи недавно драстично повећана цена пражњења септичких јама за грађане.

Клизиште на Умци

Посветићемо се решавању проблема једног од највећих клизишта у Европи, клизишта „Дубоко“. Пројекат изградње аутопута за Јужни Јадран преко подручја Чукарице измењен је после промене републичке власти тако да је траса пута измештена на леву обалу Саве а тиме је онемогућен и већ испланиран план санације клизишта код Умке. Једино преостало решење је расељавање свих угрожених домаћинстава за шта је потребно обезбедити велики број станова за расељавање.

Запошљавање

Нарочиту пажњу посветићемо запошљавању незапослених грађана Чукарице. Стварање услова за истинско привлачење инвестиција, побољшање атмосфере за пословање и за рад малих и средњих предузећа и форматирање општинске управе као службе у функцији привреде и лакшег пословања биће међу приоритетним задацима нове општинске власти.

Општина Чукарица формираће „Бизнис инкубатор“ у коме ће се пружити помоћ и подршка талентованим предузетницима са добрим идејама за започињање бизниса и оснивање малих предузећа.

Заштита околине

 Екологија мора бити један од приоритета зелене општине Чукарица.

Заштита шума и зеленила, заштита зоне водоизворишта, изградња нових паркова и паркића и уређење постојећих.

Изградња ограђених игралишта за псе која ће одвојити просторе у парковима у којима бораве пси од простора у којима бораве деца.

Борићемо се против плана о јавно приватном партнерству који предвиђа изградњу спалионице смећа код Топлане „Церак“ где би по плану градских власти требало да се камионима допрема уситњено смеће из депиније у Винчи и спаљује.

Борићемо се против плана Градских власти да умање заштићену зону водоизворишта Београда у Макишу за 1100 хектара где планирају да изграде индустријску зону која ће довести у опасност од загађења водоизворишта одакле се Чукаричани и Београђани снабдевају водом за пиће.

Уместо тога залагаћемо се да се нове индустријске зоне формирају уз Ибарску магистралу и у зони између Жаркова, Железника и Сремчице где има довољно места а где изворишта чисте воде за пиће неће бити угрожена. Залагаћемо се да се на Чукарици привлаче инвестиције и отварају производни погони само са чистим технологијама усклађеним са потребом очувања животне средине и здравог окружења.

Формираћемо Чукаричке еколошке патроле од волонтера и службеника општине који ће контролисати, уређивати и одржавати све просторе и површине које нису обухваћене програмима одржавања Градске чистоће и Градског зеленила.

Чистоћа

Чистоћа читавог града па и општине Чукарица видно је погоршана у последњих пар година. Одлука градских власти да се ради уштеде горива и радних сати прореди чишћење и прање улица и пражњење контејнера допринело је лошем и прљавом изгледу јавних површина. Залагаћемо се да се улице перу и чисте чешће, да се контролише стварање дивљих депонија и да се оне редовно рашчићавају. Тражићемо да се и подземни и надземни контејнери редовно одржавају и поправљају, као и да се у сарадњи са грађанима и општином одреде места за контејнере која неће никога угрожавати.

Саобраћај

Безбедност у саобраћају ће бити један од приоритета општине. Формираћемо мали полигон за обуку деце школског и предшколског узраста правилима у саобраћају. Планирамо рад на проналажењу нових површина и локација за изградњу више хиљада нових паркинг места без угрожавања и умањења зелених површина.

Јавни градски саобраћај је проређен одлуком градских власти из октобра 2014. да се број возила у раду умањи за 7%.  Чукаричани су оштећени и одлуком из октобра 2015. када је ступањем на снагу новог тарифног система Чукарица подељена на две зоне. Тако је Баново брдо остало у I зони а Жарково и остали делови општине су у II зони и тамо је вожња скупља. Ово су осмислили људи који не познају Чукарицу и не разумеју потребе њених грађана. Залагаћемо се да читава Чукарица буде у једној зони Интегрисаног тарифног система. У сарадњи са грађанима и месним заједницама тражићемо боља саобраћајна решења и предлагаћемо продужења или измене траса појединих линија, померање стајалишта или увођење нових тамо где је то грађанима потребно пратећи њихове жеље и предлоге.