Рестаурација оштећених и оронулих фасада

Расправа о тачкама дневног реда: Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о уређивању и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина и Информација о потреби рестаурације оштећених и оронулих фасада на објектима и у просторно културно-историјским целинама, који су утврђени за културна добра. 15. седница, 2.4.2015.

За ову тачку 16, Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о уређивању и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина, док је колегиница говорила, ја сам гледао и није баш сасвим јасно. Дат нам је важећи текст и текст измена и заиста видим да је предвиђено да се мења члан 27 и члан 29, који се овде у овом тексту који сте нам дали односе на правна лица и предузећа, а члан 28 који се односи на физичка лица се не мења. Значи заиста изгледа да нема предвиђена казна за физичко лице ако уђе у парк, или ја можда нисам добро видео и надам се да ће то да нам разјасни известилац.

И такође бих желео једно разјашњење и у вези са овом тачком 17 – Информација о потреби рестаурације оштећених и оронулих фасада. Известилац је лепо то говорила, објашњавала, вероватно оно што већ стоји у Информацији, прилично нејасном логиком, онако бирократски, да не схватимо. Све је ту лепо – треба поправити фасаде које су оронуле итд, али бих ја желео заиста онако објашњење разумљивије, јасније објашњење. Она је док је читала овде ову Информацију прескочила један део – згодно, у коме се помиње нека хипотека. А ја, ето, баш за то хоћу да питам.

Дакле, можда сам ја погрешно разумео, али зато очекујем објашњење не само за мене, него објашњење за јавност, објашњење за грађане да знају шта овде пише и о чему се овде тачно ради и како ће се то поправљање фасада на терет власника спроводити.

Значи, говори се о зградама са лепим фасадама које су проглашене за културно добро, заштићене су од стране Завода за заштиту споменика и знам да има огроман број тих зграда у општини Стари град, Врачар, има и на Савском венцу. Велики део тих зграда су стамбене зграде у којима станују приватна лица. Они су власници зграде, станова и власници заједничких простора, што се овде и помиње.

И сад, ако сам ја добро разумео ову Информацију која је тако написана како је написана, Град ће сада… Значи, само да вам кажем – раније је постојала, вероватно сте чули за то, постојала је такозвана акција „Поправимо заједно“, где је Град или Општина Стари град, Општина Врачар – општине су исто то радиле и Град је то радио, заједно са станарима, са скупштином станара поправљају фасаде, па је било да Град плаћа 70%, а станари 30%, па онда они заједно изаберу извођача и онда се то спроведе. То нема сад овде. Ја говорим само шта је било. Биле су те акције.

Значи, овде сада како пише – да ли сам ја добро разумео или нисам – Град ће сада направити програм поправке фасада, изабраће извођача сам без станара, извођач ће да поправи фасаду. Пошто, као што овде пише: „Чињеница је да власници станова и заједничких делова зграда у највећем броју случајева нису у могућности да финансирају извођење радова на рестаурацији оштећених и оронулих фасада јер су за то потребна значајна финансијска средства“ – значи, то знамо, људима су смањене пензије, људима су смањене плате и немају новца да поправљају те фасаде. Град ће за њих да поправи фасаде. Али, они су, како овде пише – дужни да то плате. Пошто они немају паре да то плате, овде пише да ће се онда на непокретно културно добро ставити хипотека у износу колико је грађанин дужан.

Да ли то значи да власник стана на Старом граду, коме Град поправи фасаду, да ће – овде пише – надлежне организационе јединице Градске управе да спроведу то? Значи, уписаће се хипотека на стан власника у проценту колико је он дужан, значи, рецимо 20% и он неће више бити власник свог стана 100% него 80%, а на 20% ће бити уписан Град као власник. И када се буде стан продавао, пошто он нема сада паре, значи, када власник не дај Боже премине, па његови наследници продају стан или он одлучи да прода стан, онда се активира та хипотека и онда он плати део који је Град уложио?

Можда сам ја ово све погрешно разумео, али хајде ви онда објасните како да разумеју одборници ово што сам ја пробао да објасним – шта се тачно дешава, ко коме ставља хипотеку, ко ово плаћа и на који начин. Ето.