У одлуци о изради плана наведен је погрешни финансијер, а у другој одлуци заборављена је читава општина.

Расправа поводом предлога за израду неколико урбанистичких планова.  23. седница, 30. новембар 2015.

Даме и господо Одобрници врло кратко, пар примедби у вези пар ових одлука о изради планова  детаљне регулације, прво бих хтео да скренем вашу пажњу на Одлуку о изради плана детаљне регулације Топчидерске реке с обзиром да је тај план доста битан за тај део града и до самом називу стоји да обухвата територију општине Савски венац, Раковицу и Вождовац.

Ја бих хтео ту да скренем пажњу да део тог плана мислим да обухвата и део општине Чукарица. Граница између општине Савски венац и општине Чукарица иде управо обалом Топчидерске реке негде од Ушћа Топчидерске реке па поред Хиподрома и Топчидерског парка скроз горе до Железничке станице Топчидер, тако да и у члану 9. стоји у овој одлуци о припреми овог плана да ће Нацрт плана детаљне регулације бити достављен на мишљење градским општинама Савски венац, Раковица и Вождовац па бих ја замолио само обрађивача овог плана да када он буде спреман за јавну расправу да га доставе на мишљење и градској општини Чукарица, јер постоји и тамо интерес и фирми и грађана из Пионирске улице и из тог дела који је итекако обухваћен овим планом и мислим да треба узети у обзир и мишљење грађана тог дела Чукарице.

Што се тиче Одлуке о измени плана  који смо ми заправо донели на прошлој седници значи ову одлуку о измени Одлуке о изради плана за блок између Цара Душана, Филипа Вишњића, Задужбинске, Мостарске и Шумадијске у општини Земун, ми смо донели на прошлој седници, значи пре месец дана ту одлуку, али је очигледно у тој одлуци се поткрала грешка и ми смо навели да ће финансирање тог плана обезбедити Републичка дирекција за имовину што је морам признати мени било необично али мислио сам:  „Добро, можда Дирекција има неке паре за то“.  Иначе Дирекција за имовину се не бави тиме и то није њен посао, она води евиденцију државне имовине и даје сагласности на продају имовине и на издавање имовине, али се не бави никаквом градњом значи у том смислу није било логично да та Дирекција буде финансијер плана. Овде испада да је Дирекција послала допис у коме је обавестила Секретаријат да они у ствари немају паре и да они не могу да буду финансијери плана још чак и 21. октобра значи и пре него што смо ми одржали ту седницу и донели ту погрешну одлуку. Заправо, овде се види из приложеног текста образложења да је Град од самог почетка знао да је ту иницијативу заправо покренула Грађевинска дирекција Србије, која јесте грађевинско предузеће које гради објекте и та Грађевинска дирекција Србије је неким уговорним послом са Министарством одбране добила ту локацију где намерава да гради неке зграде, дакле они су ти који имају интерес и који ће да финансирају тај план. Али самим тим да је једна оваква грешка била у плану, говори нам колико се непажљиво и неозбиљно приступа овим одлукама и колико се ово пажљиво односно непажљиво чита, па бих ја замолио заиста да се овакве грешке више не догађају. Хвала.