Ургенција због неодговарања на одборничко питање

Расправа о Предлогу измена и допуна Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2015. годину и о Предлогу решења о давању сагласности на ребаланс Програма пословања и Финансијског плана Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу града Београда Ј.П. за 2015. годину. 18. седница 23.јун 2015.

Немам намеру да нешто дуго дискутујем о ове две тачке. Мислим да је материјал који смо добили доста јасан, везано је за ребаланс. Објашњење и образложење које смо чули од госпође Поповић такође је веома јасно и допуњава материјал који смо добили, а ја само желим да искористим њено присуство овде да је замолим да најзад добијем одговор на моје одборничко питање које сам поставио у децембру. Добио сам одговор који није био одговор на оно што сам ја питао месец дана касније и ево сад чекам већ 6 месеци на одговор. Једном приликом овде кад смо разговарали, рекли сте ми да немате, не знате одговор на то питање и ја сматрам да је то немогуће, па вас молим да ми доставите као одговор то у писаној форми да Дирекција не зна одговор на то питање. Ја ћу бити и тиме задовољан. Али свакако не могу да будем задовољан тиме да 6 месеци не добијем никакав одговор. Хвала вам.