Женама смештеним у Сигурне куће Град ће за личне потребе да даје мање од 2000 динара месечно?

Расправа о 13. тачки Дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРАВИМА И УСЛУГАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ. 35. седница, 30. новембар 2016.

Заиста наизглед добра намера, добра Одлука, лепо образложење и колегиница одборница Велага, која је говорила пре мене, јако лепо је рекла зашто је добро одвојити та нека средства за личне потребе тих жена које су морале да буду смештене у сигурне куће. У склопу акције против породичног насиља која се води, све је у реду и то мора да се подржи, али да ли сам ја добро разумео, о чему ми уопште причамо?

Жени која је у сигурној кући, која је корисник привременог смештаја, за њене личне потребе даје се 3,5% од просечне зараде у граду Београду за претходни месец? То је 3,5% од 56.000 динара. То је мање од 2.000 динара месечно!? То се даје по посебном решењу. Значи, мора да поднесе захтев и да се донесе о томе посебно решење, уз сву уобичајену бирократију. Овде се хвали и прича се како је то нека силна подршка, помоћ, итд., а то је у ствари мање од 2.000 динара месечно, тако да… немам речи.